تب سنج غیر تماسی Aiqura مدل AD801

تماس بگیرید

کاربرد :

جهت نمایش دمای بدن انسان ، دمای محیط و اشیا