Angelus Reforpost Carbon Fiber

تماس بگیرید

شرح کالا:

Carbon Fiber Parallel Intraradicular Post With Conical Tip

پست کربن فایبر داخل کانال، استوانه ای با نوک مخروطی

 

کاربرد:

  • بازسازی دندان های اندو شده
  • تقویت ساختاری ریشه، به ویژه در ریشه های ضعیف
  • پشتیبانی و حمایت از کراون ها ورستوریشن های پروتزی
  • قابل استفاده در کانال های تنگ (به تنهایی) و کانال های گشاد (همراه با Reforpin ها)
  • موارد کاربردReforpost Glass Fiber: در دندان های قدامی به دلیل برآورده کردن زیبایی
  • موارد کاربردReforpost Mix: در دندان های اندو شده به دلیل مقاومت بالا و زیبایی مطلوب
  • موارد کاربردReforpost Carbon Fiber: در دندان های با حرکات طرفی (کانین ها/پری مولرها)