BIB forte eco

تماس بگیرید

شرح کالا:

محلول کنسانتره پاک و ضدعفونی کننده ابزار پزشکی و دندانپزشکی به روش غوطه وری

کاربرد :

ضدعفونی كننده ابزارهاي پزشكی و دندانپزشكی، تشخيصی و جراحی، فرزها و ظروف بيمارستانی