BIO-C TEMP

تماس بگیرید

شرح کالا:

بایوسرامیک تمپ

موارد کاربرد:

  • پانسمان داخل کانال برای درمان ریشه در دندان های مبتلا به نکروز پالپ و درمان ریشه
  • پانسمان داخل کانال در دندان با سوراخ های خارجی و داخلی قبل از استفاده ازMTA
  • برای درمان ریشه زایی ناقص(ریزوژنز)
دسته: , برچسب: